Prachtige drektocht met veel vermaak

Nij Altoenae, 28 augustus 2021: Groot spektakel, natte kleren, sportieve prestaties, maar bovenal veel plezier bij de drektocht in en om Nij Altoenae.
Na een middag vol spektakel, enthousiasme, en sportieve prestaties is de einduitslag van de drektocht als volgt!

Een gedeelde 1e plaats voor de groepen 4 en 7
2e: groep 5
3e: groep 6
4e: groep 8
5e: groep 1 en 3
6e: groep 2

We kunnen terugkijken op een geweldige middag en willen iedereen bedanken voor de medewerking en deelname!
Aanvullen met: Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Iepen Mienskipsfûns en een financiële bijdrage van het project Losse Fearren van Wonen Noordwest Friesland.