Wat vindt ú van de radar?

Dinsdagavond 31 augustus organiseren de kerngroep Wier en de gemeente een inloopavond over de radar van Wier. We horen namelijk graag of de radar van Wier u bezighoudt en hoe. Daarover gaan de kerngroepleden en wethouder Boukje Tol graag met u in gesprek. Komt u langs, dinsdagavond 31 augustus tussen 1900 en 21.00 uur in het dorpshuis van Wier? We zien u graag.

Doel inloopavond

De kerngroep en de gemeente vinden het belangrijk dat de omwonenden hun zorgen en opmerkingen kwijt kunnen. We organiseren daarom nu een inloopbijeenkomst om op te halen hoe het onderwerp van de radar leeft. De leden van de kerngroep en wethouder Boukje Tol zijn dinsdagavond aanwezig om met u in gesprek te gaan. Let op: Defensie is niet aanwezig bij de inloopavond.

Wie zitten er in de kerngroep?

De kerngroep radar Wier bestaat uit inwoners van Wier (Gerda Algra, Hans Blanksma en Frits de Vries), medewerkers van de gemeente Waadhoeke (Anneke Hoekstra, Jeen Piersma en dorpencoördinator van Wier, Jaap Bonnema), en een medewerker van de GGD Fryslân (Bich Nguyen). De kerngroep wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter (Johan Wijnsma). In de kerngroep gaan we samen na op welke vragen we een antwoord willen hebben en waar we die vragen moeten stellen. Sommige vragen zijn voor defensie, maar andere vragen zijn bijvoorbeeld voor de GGD of het ministerie van Infrastructuur (die de vergunning heeft verleend). Verder bekijken we samen welke stappen we kunnen en moeten zetten, hoe we met de media omgaan en zijn we het aanspreekpunt van Defensie.

Reminder Inloopavond voor de inwoners

We kondigden de inloopavond al aan in de brief die de kerngroep en de gemeente in juli verstuurden. Dus misschien staat de inloopavond al op de kalender. Voor iedereen die de brief of de aankondiging gemist heeft, is dit een reminder. In de bijlage bij dit bericht vindt u onze brief van juli.

Komt u langs?

De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 31 augustus in het dorpshuis van Wier. U bent van harte welkom om langs te komen tussen 19.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.