Basisschool De Noordster

CBS De Noordster is de dorpsschool van Nij Altoenae.

Op onze school komen de leerlingen uit Nij Altoenae en omgeving bij ons onderwijs volgen.
Onze missie is “Als dorpsschool werken wij samen aan de ontwikkeling van onze kinderen”.
Vanuit de kernwaarden: Betrokkenheid, samenwerken en ontwikkeling geven we invulling aan ons onderwijs.

 

 

Onze school staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken.

We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng.
Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op school.
Voor meer informatie bent u welkom op in CBS De Noorster, ’t kort Môrn 2, 9072 AK Nij Altoenae of op de website https://www.cbsnoordster.nl.