Plaatselijk Belang

De vereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o. is in de 50-er jaren van de vorige eeuw opgericht. De vereniging richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in het mooie Nij Altoenae en de Bildtdijken.

De vereniging wordt bestuurd door 7 bestuursleden. Zij treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp en heeft warme contacten met de gemeente Het Bildt. Maandelijks is er overleg tussen de gemeente en de Plaatselijk Belangen. Het Plaatselijk Belang onderhoudt o.a. ook met andere (non-profit) organisaties zoals de Provincie Fryslân en Wonen Noordwest Friesland contact. Daarnaast zijn er ook contacten met andere belanghebbende instanties en bedrijven.

Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt voor haar activiteiten. Ook wordt dan besproken wat er in de nabije toekomst voor nieuwe zaken op ons afkomen. Uiteraard kunnen de leden in deze vergadering vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

De Vereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o. heeft 140 leden. De contributie bedraagt € 6,00 per jaar. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Nij Altoenae en de Bildtdijken en haar inwoners.

Vragen? Stuur een mail naar plaatselijkbelang@nijaltoenae.nl, secretaris van het Plaatselijk Belang Nij Altoenae. Bellen kan ook 0620744175.