Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI)

Heb je een leuk idee, wat bijdraagt aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterkt, dan kun je voor jouw idee subsidie aanvragen bij het Waddenfonds.

Het kan ook een idee zijn voor de lokale innovatie en/of leefbaarheid in Nij Altoenae en omstreken.

Voor meer informatie, kijk op https://www.fryslan.frl/budget-lokale-innovaties-bli