Dorpshuis De Utwyk

In de jaren ‘60 ontstond aan de Dijken de behoefte om een sociëteit te hebben waar, in de middag en op zaterdag, gebiljart, gedamd, geschaakt en een kaartje gelegd kon worden. Deze “soos” werd gerealiseerd op Oude Bildtdijk 400/402, door de tussenmuur uit een dubbele arbeiderswoning te slaan en een biljard, tafels en stoelen te plaatsen. Dit interieur werd vooral gebruikt door mannen, en op zaterdag ook door de jeugd.

Als naam kreeg het gebouw: “de Utwyk”, genoemd naar de boerderij op de hoek van de Stadhoudersweg, toen nog Noorderweg hetende, al bleef de naam in de volksmond “de Soos”. De kwaliteit van het gebouw liet te wensen over met alleen 2 gevelkachels en een koude kraan in het achterhuis.

In 1984 kwam er de nieuwe basisschool “de Noordster” aan ’t Kort Môrn, en werden de lagere school en de kleuterschool naast de kerk overbodig. De lagere school werd afgebroken, maar de kleuterschool werd in gebruik genomen onder de naam “Nije Utwyk”. Kwalitatief werd er niet echt op vooruit gegaan, maar het was er gezellig en iets groter dan we gewend waren. Ook kwamen er activiteiten als een knutselclub en kinderoppas. Hierdoor werd de gehele gemeenschap bij de soos betrokken en werd het meer en meer een dorpshuis.

Daar de kleuterschool na de oorlog al als noodgebouw was geplaatst, werd de behoefte aan een degelijk dorpshuis groter. In de jaren ‘90 werden hiervoor plannen gesmeed. Eerst nog in overleg met de kerk om het lokaal achter de kerk uit te breiden, maar toen dit op niets uitliep kwam het plan een geheel nieuw dorpshuis te bouwen bij het sportveld.

Met vereende krachten van vele vrijwilligers en met steun van gemeente, provincie, diverse fondsen en Doarpswurk werd dit gebouw gerealiseerd en in 2000 geopend. De naam voor dit prachtige gebouw werd weer “de Utwyk”. In 2010 hebben dezelfde vrijwilligers en sponsoren de foyer uitgebreid naar een dorpshuis wat geschikt is voor vele doeleinden en voorziet in een behoefte van de gemeenschap in en rondom Nij Altoenae.

We zijn trots op dit gebouw waar diverse activiteiten worden georganiseerd en dat ook door andere verenigingen kan worden gebruikt. Ook voor een feestje in de privésfeer leent het dorpshuis zich goed. Hierover kunnen de beheerders Martin Keizer of Nathalie Bouland jou zeker over inlichten.

Contactgegevens van Martin: mob. 0613460146 of email keizermartin80@gmail.com
Contactgegevens van Nathalie: mob. 0648701367 of email n-bouland@live.nl

Door hun inzet, gezamenlijk met activiteitencommissie en stichtingsbestuur zal dit dorpshuis nog vele jaren de kern van het dorp vormen. Niet in de laatste plaats met de hulp van de “Vrienden van de Utwyk” die sinds 2016 het dorpshuis financieel steunen.

Je kunt het dorpshuis vinden op Ds. Veenstraat 27, 9072 AM  Nij Altoenae.