Waadhoeke krijgt nieuwe ambtsketen

Sinds de herindeling van 2018 gebruikt de burgemeester van Waadhoeke de ambtsketens van de drie oude gemeentes het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel. Na de presentatie van het gemeentewapen in januari van dit jaar was nu de tijd rijp voor een nieuwe ambtsketen. Een selectiecommissie heeft nu edelsmid Hennie Broers uit Leeuwarden geselecteerd om de ambtsketen te gaan maken. Het ontwerp blijft echter geheim tot de presentatie.

In de zoektocht naar een ambtsketen voor Waadhoeke, stelde de gemeente een speciale commissie in. Zeven goud- en zilversmeden hadden zich na een oproep gemeld. De commissie vroeg vier daarvan een ontwerp te maken voor de nieuwe ambtsketen.

Drie edelsmeden boden daarop een mooi, origineel en uniek ontwerp aan. Het besluit wie zijn of haar ontwerp daadwerkelijk mag gaan vervaardigen de komende maanden, viel de commissie zwaar. Voorzitter van de selectiecommissie Tinco Lyklema omschreef het als ‘een luxeprobleem’.

De keuze is uiteindelijk gevallen op het ontwerp van edelsmid Hennie Broers uit Leeuwarden. Zij gaat in alle stilte nu aan de slag, want het ontwerp blijft geheim tot het moment van de feestelijke presentatie. Van het productieproces van de nieuwe ambtsketen wordt een filmpje gemaakt, wat bij de presentatie ervan wordt getoond.