Onafhankelijk van de grote energiereuzen. Help jij ook mee?

Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwe Bildtdijk is benaderd door de BEC (Bildtse Energie Coöperatie) om bewoners te vragen wat er leeft op het gebied van energie, vooral met betrekking tot de toekomst. De BEC heeft ideeën om meer energie op te wekken in de voormalige gemeente het Bildt. De huidige zonnedaken is een mooi begin, maar niet toereikend voor alle energie die verbruikt wordt. Ook wat stabiliteit en continuïteit betreft zullen er meerdere energiebronnen nodig zijn. De concrete vraag vanuit de BEC is dus: vraag de inwoners wat ze willen met de energievoorziening in de toekomst. De BEC biedt hierbij aan om mee te helpen in de ontwikkeling van de plannen. Dit aan de hand van vier steekwoorden;

Waar: moet de energie voor het Bildt opgewekt worden, lokaal of centraal.

Wat: Zon/wind/waterenergie en zeggenschap hierover.

Hoe: Veel of weinig grip op stabiele en lage energieprijzen.

Wie: zelf plannen ontwikkelen of uitbesteden.

Het idee van de BEC is om in de voormalige gemeente het Bildt onafhankelijk te worden van de grote energiereuzen. Als het lukt om alle energie die nodig is, met eigen installaties op te wekken, is een stabiele, lang vaststaande energieprijs in principe mogelijk. Er zullen dan wel concessies moeten worden gedaan; echter, een windmolen die uw eigen energie opwekt staat gevoelsmatig minder in de weg dan een die energie opwekt voor een externe energiemaatschappij.

Hierbij vragen we uw mening in deze. Reacties kunnen per mail naar: PBNijAltoena@gmail.com. Ook is er een mogelijkheid tot inspreken; dit op maandag 10 juli a.s., van 19.30 tot 19.45, voorafgaand aan de bestuursvergadering Plaatselijk Belang in de Útwyk in Nij Altoenae.