Informatieavond Nieuwbouw en Dorpstuin Nij Altoenae

Jongeren uit Nij Altoenae willen graag in Nij Altoenae wonen en ook belangstellenden van buiten Nij Altoenae hebben belangstelling om in het dorp te komen wonen.

Toeck ontwikkelaars hebben in samenwerking met Plaatselijk Belang en Bouwbedrijf van der Meer een idee ontwikkeld voor nieuwbouw woningen in Nij Altoenae. Om de inwoners van Nij Altoenae e.o. en andere belangstellenden te informeren wordt er op donderdag 7 juli van 17:00 tot 20.00 uur informatie gegeven in Dorpshuis De Utwyk in Nij Altoenae.

Putstik Nij Altoenae
Nieuwbouw en Dorpshuis plannen in Nij Altoenae

Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiemiddag/avond.