Werkzaamheden in Ds. Veenstraat en M. Smitstraat onder natte weersomstandigheden

De werkzaamheden aan het rioleringssysteem en de regenafvoer in de M. Smitstraat en Ds. Veenstraat zijn nog in volle gang. Ook de M. Smitstraat is opgebroken en het Dorpshuis De Utwyk is zeer moeilijk bereikbaar.

Het valt voor de mannen die de werkzaamheden moeten uitvoeren niet mee om het werk uit te voeren. De mannen krijgen vaak te horen: “Kinne jim niet wachtte totdat ’t droog is?” Maar het werkt moet doorgaan en als zij zouden wachten totdat het droog is, dan kunnen ze de hele dag niets doen. Een wals die het zand moet platwalsen is vastgelopen in het drijfnatte zand en zal moeten worden losgetrokken. Zoiets gebeurt normaal gesproken nooit, maar met deze weersomstandigheden gaat er vaak wat mis en zit er veel tegen.

Maar de mannen proberen de fleur d’r in te houden. Het zal toch weer een keer drogen worden. De bewoners van de Ds. Veenstraat willen ook wel weer graag door hun straat lopen, fietsen en rijden. Nog even wachten………