Waadhoeke versterkt karakter waddenlandschap met 300 bomen

Gemeente Waadhoeke gaat in januari 2021 300 bomen planten op verschillende plaatsen in de gemeente. Dit doet de gemeente om de beplanting te herstellen die in de afgelopen decennia is aangetast en verdwenen door ouderdom, boomziekten of herinrichting. Waadhoeke wil hiermee ook de karakteristieke beplanting langs bijvoorbeeld lanen of op erven in het waddenlandschap versterken.

De bomen krijgt Waadhoeke geleverd van de Iepenwacht. Het gaat om 13 verschillende boomsoorten. De aanplant is de eerste actie die voortkomt uit het project ‘Bomen in het waddenlandschap’. Aan stichting Bomen in het Waddenlandschap heeft gemeente Waadhoeke 750 bomen gevraagd om aan te planten in 2021. Daarvan staan de eerste 300 nu klaar om de grond in te gaan.

Oude en nieuwe locaties
Voor Bomen in het waddenlandschap bracht Gemeente Waadhoeke verschillende locaties in kaart; nieuwe locaties en locaties waarvan bekend is dat er ooit bomen stonden. Met de nieuwe aanplant wil Waadhoeke de boombeplanting in de gemeente versterken en de historische laanbeplanting herstellen waar dit door de jaren heen verdwenen is. Samen met een landschapsarchitect en bomenkundige heeft de gemeente bomen gekozen die passen bij de grond waarin ze worden geplaatst.

Behoud van uniek landschap
In heel Waadhoeke zijn zo’n 40.000 bomen. Het landschap achter de Waddendijk is uniek in Nederland en de gemeente Waadhoeke vindt het belangrijk om dit te behouden. Van oorsprong komen in dit gebied met zeekleigrond geen bomen voor. Na inpoldering van het gebied rond de 16e eeuw plantten de bewoners bomen in dit gebied. Het voormalige Bildt biedt ruimte aan openheid en (akker)landbouw en kent een geschiedenis van boomgaarden.

Lijst met aantallen bomen per soort Aantal
Acer campestre (Veldesdoorn) 50
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) 70
Alnus glutinosa (Zwarte els) 50
Carpinus betulus (Haagbeuk) 30
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ 35
Fraxinus excelsior ‘Geessink’ 40
Populus canescens (Abeel) 60
Populus nigra (Zwarte populier) 60
Quercus robur (Zomereik) 30
Salix alba (Schietwilg) 70
Tillia cordata (Kleinbladige linde) 100
Tillia europaea (Gewone linde) 80
Ulmus (Iep, diverse klonen) 75