Vele kopkes waarmte aangevraagd

De Skûle Welzijn en de gemeente Waadhoeke slaan de handen ineen met een actie voor de kerstdagen. Ze delen koffiekopjes uit en roepen hun inwoners op daarmee een kopje koffie te gaan drinken met een dorps- of buurtgenoot. De koffiekopjes kunnen opgehaald worden bij de plaatselijke supermarkt. De dorpsbelangen en wijkverenigingen werden ook gevraagd en zij doen ook volop mee. In totaal worden er 2800 koffiekopjes uitgedeeld.

Oplage gratis koffiekopjes voor inwoners Waadhoeke verhoogd door grote  belangstelling | Franeker Courant

Met de actie ‘In kopke waarmte yn kâlde tiden’ willen de gemeente en de Skûle binnen de Coronabeperkingen een gebaar maken. Een kopje koffie drinken met iemand in de omgeving is maar een kleine moeite. Maar het kan veel voor iemand betekenen die zich door corona of om een andere reden eenzaam voelt. Met de koffieactie hopen ze wat warmte te brengen in een decembermaand die anders dan anders zal zijn.

Vanaf vrijdag 11 december zijn de koffiekopjes op te halen bij de deelnemende supermarkten in Waadhoeke. Er zit een kaartje bij waarop staat wat de bedoeling is. De dorpsbelangen en wijkverenigingen in Waadhoeke zijn gevraagd om ook mee te denken en te doen aan de koffieactie. Zij hebben daar in grote getale gehoor aan gegeven. De oorspronkelijke oplage van 1000 koffiekopjes moest worden verhoogd naar 2800 kopjes. Daarvan zijn er 2200 voor de dorpen en wijken.

Wethouder Boukje Tol biedt de gemeenteraad vanavond ook een koffiekopje aan. De hoop is dat zij er op uit gaan om een kopje koffie te drinken de komende tijd. De collegeleden zelf zullen ook iemand bezoeken met een kopje.