Op maandag 23 juli genoten 51 inwoners van Nij Altoenae van een prachtige vaart in 7 grote luchtballonnen.

Zeven grote luchtballonnen vlogen maandagavond 23 juli sereen over het Bildt.

Wim van der Molen en enkele anderen van Nij Altoenae wilden als groepje een tocht maken over de graankunstwerken, maar de animo nam tijdens het weekend rap toe.

Natuurlijk, het reuzenrad langs de Stadhoudersweg  bood tien dagen lang zicht op de creaturen van ’Escher in het Graan’, die in het graan gestampt waren. Maar écht goed was het niet te zien, vond Wim van der  Molen. ”In de rij bij ’t reuzerad raakte ik an ’e praat met wat anderen fan Nij Altoenae. Hoe souwen wy die kûnstwerken nou mooi sien kinne? Doe dochten wij an ’n luchtballon. Dat leken ôns wel leuk.”
Van der Molen deed hier en daar wat navraag. ”Wij hadden gau ’n groepy fan acht, tien mînsen die’t wel metwouwen. Dat worden d’r útaindlik soa’n 20 man.” De bedoeling was dat er woensdag en donderdag gevaren zou worden, maar toen stond de wind niet goed. ”Doe hewwe wij ’t ’t weekeand overtild. En doe begon ’t: ik kreeg allegaar tillefoan. Elkeneen wou wel even met omhoog!”
Na overleg met de ballonverhuurder werd het maximale aantal deelnemers op 51 bepaald. Zij gingen maandagavond in zeven ballonnen de lucht in, vanaf het  sportveld van Nij Altoenae. Met warm weer, een zacht briesje en een kraakheldere lucht werd het een prachtige avond. ”Je konnen sels de groate frachtskepen met auto’s d’rop sien die’t achter de ailânden, op de Noordsee, foeren.

De kûnstwerken in ’t graan kwammen echt goed tot leven. ’t Waar echt skitterend.” Vanaf  de grond legden veel Bilkerts de ballonnen vast.

.