Online info-avond Radar Wier – 5 juli vanaf 19:30 uur.

Het Ministerie van Defensie nodigt u uit voor een online informatiebijeenkomst over de radar van Wier. Defensie geeft dan de stand van zaken van het geluid en de resultaten van het stralingsonderzoek. Deze online bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 juli vanaf 19.30 uur.
.U kunt zich aanmelden via het algemene contactformulier te vinden op de website van Defensie ( https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/contact ) .

Defensie werkt op het moment aan de radar in Wier. De radar die er nu staat, vervangt de radar die er sinds de jaren ’70 stond. De nieuwe radar veroorzaakte overlast door geluid en storingen aan elektrische apparaten. Op 20 januari was er een online bewonersavond over deze radar. Sindsdien is Defensie stappen bezig om de overlast van de radar te beperken. Daarover is nauw contact geweest met een werkgroep uit het dorp en de gemeente. Het werk richtte zich vooral op het geluid en de storingen aan elektronische apparaten. Daarnaast heeft Defensie onderzoek laten doen naar de hoogte van de straling van de radar.

Op de website Radarstation ( www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations ) is ook veel informatie te vinden over de radar. Maar misschien heeft u nieuwe of andere vragen over de radar. Bij uw aanmelding kunt u alvast noteren waar u graag meer over wilt weten. Zo kan Defensie daarmee rekening houden en uw vragen beter beantwoorden.