Nieuws van Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o.

De vereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o. is in de 50’er jaren van de vorige eeuw opgericht. De vereniging richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in het mooie Nij Altoenae en de Bildtdijken.

Recentelijk zijn de volgende projecten gerealiseerd; een wandelpad aan de noordzijde van het dorp, de ijsbaan, het laten renoveren van de speeltuin, het met geld van de vroegere gemeente Het Bildt ontwerpen en realiseren van een kunstwerk bij binnenkomst van het dorp (vanaf Sint Annaparochie) en het overhandigen van een cadeau aan de kerk die zijn 100 jarig bestaan vierde in 2018. Begin 2019 verwachten wij dat de pannakooi is gerealiseerd op de vroegere tennisbaan.

De vereniging wordt bestuurd door 7 bestuursleden. Zij treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp en is aanspreekpunt voor de gemeente De Waadhoeke. Het Plaatselijk Belang onderhoudt o.a. ook met andere (non-profit) organisaties zoals de Provincie Fryslân en Wonen Noordwest Friesland contact. Daarnaast zijn er ook contacten met andere belanghebbende instanties en bedrijven.

Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt voor haar activiteiten. Ook wordt dan besproken wat er in de nabije toekomst voor nieuwe zaken op ons afkomen. Uiteraard kunnen de leden in deze vergadering vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

De Vereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o. heeft 140 leden. De contributie bedraagt € 6,00 per jaar. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Nij Altoenae en de Bildtdijken en haar inwoners.

Vragen? Stuur een mail naar i.ten.hoorn@nhl.nl , secretaris van het
Plaatselijk Belang Nij Altoenae. Bellen kan ook 06-30761412.