Meer budget Voor- en Vroegschoolse Educatie in Waadhoeke In het regeerakkoord is besloten dat er meer geld gaat naar het onderwijsachterstandenbeleid.

Dat betekent voor de gemeente Waadhoeke dat het jaarlijks budget wordt verhoogd van € 250.000,- naar ongeveer € 740.000,- in 2022. De gemeenteraad stelde donderdagavond de ambities vast op dat onderwerp. Hiermee komt er extra geld beschikbaar voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om peuters met een mogelijke achterstand beter voor te bereiden op de basisschool.

Onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om (dreigende) leerachterstanden bij kinderen te voorkomen en al opgelopen achterstanden te verminderen. Het gaat om achterstanden op het gebied van taal, maar ook beginnende rekenvaardigheid, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Achterstanden herkennen en ontwikkeling stimuleren Een werkgroep met mensen uit het onderwijs, de peuteropvang en de gemeente heeft de ambities opgesteld. Zo wil gemeente Waadhoeke kinderen met een mogelijke achterstand eerder herkennen en bereiken en hun ontwikkeling stimuleren in peuterspeelzaal of kinderopvang. Verder moet er genoeg aanbod zijn voor peuters met of zonder ontwikkelingsachterstand. Om de ambities te bereiken komt er onder andere een VVE-consulent. Hij of zij zorgt ervoor dat kinderen met een achterstand zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden.

Deze kinderen kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van geen 10 maar 16 uur VVE-begeleiding per week. Er komt ook een coach voor de medewerkers van de peuteropvang. Nu de gemeenteraad de ambities vastgesteld heeft, kan de gemeente samen met de VVE- aanbieders (peuteropvang en onderwijs) de plannen verder uitwerken. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt die jaarlijks worden geëvalueerd.