Meepraten over sport en bewegen?

In december en januari worden digitale themabijeenkomsten georganiseerd op het gebied van sport. Het gaat om vijf thema’s: ‘vitale sportaanbieders’, ‘kwetsbare doelgroepen’, ‘beweegvriendelijke omgeving’, ‘sportaanbod jeugd’ en ‘sportaccommodaties’. Deze thema’s komen uit het lokaal sportakkoord Waadhoeke. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten.

Uitvoeringsbudget beschikbaar
In het lokaal sportakkoord maken sportverenigingen, onderwijs, gemeente, zorg, welzijn en het bedrijfsleven als gelijkwaardige partijen afspraken over ambities en actiepunten. Het lokaal sportakkoord Waadhoeke is in juni ingediend bij het Rijk. Dat heeft er voor gezorgd dat er gebruik gemaakt kan worden van het uitvoeringsbudget van €30.000.

Van thema’s naar acties
De vijf genoemde thema’s moeten verder uitgewerkt worden in acties. Een fysieke vervolgsessie in september moest wegens corona helaas worden afgezegd. Daarom is het vervolg nu digitaal. Zo kunnen toch plannen gemaakt worden en uitvoeringsbudget aangevraagd voor mooie doelen op het gebied van sport en bewegen in Waadhoeke.

Per thema is er een buurtsportcoach van beweegteam Waadhoeke aanjager. Hij of zij organiseert een digitale bijeenkomst om de acties per thema te bespreken en te bekijken hoe ze uitgevoerd kunnen worden. Spelers die eerder hebben aangegeven een actieve rol te willen spelen, worden uitgenodigd. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Planning van de themabijeenkomsten

ThemaAanjagerDatum digitale bijeenkomst
Vitale sport- en beweegaanbieders en
positieve sportcultuur

Sander
Donderdag 17 december 2020
Kwetsbare doelgroepenLammertMaandag 11 januari 2021
Beweegvriendelijke omgevingNikWoensdag 13 januari 2021
Sport- en beweegaanbod jeugdDaniëlle en Leonie Donderdag 14 januari 2021
SportaccommodatiesPeterVolgt later

Meepraten?
Wilt u meepraten en meedenken over één (of meer) van de vijf thema’s, neem dan contact op met één van de aanjagers via beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl.
Het lokaal sportakkoord is te vinden op de website van www.beweegteamwaadhoeke.nl/lokaalsportakkoord.