Mantelzorgwaardering Gemeente Waadhoeke 2020

Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Gemeente Waadhoeke kiest er in 2020 voor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 50,-. De waardering is van 10 november tot 31 december 2020 aan te vragen.

Wethouder Boukje Tol vertelt: “De verhalen van mantelzorgers maken altijd diepe indruk op mij. Zij zorgen vaak iedere dag voor een ander die dat nodig heeft. Maar denken meestal niet aan zichzelf. Dat is wel belangrijk om het vol te kunnen houden. Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke helpt daar bijvoorbeeld bij. Met deze mantelzorgwaardering 2020 laten we onze grote waardering voor hen zien.”

Voor alle mantelzorg in thuissituatie
Gemeente Waadhoeke wil graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen. Mantelzorgers mogen een aanvraag doen. Maar ook de zorgvrager mag voor de mantelzorger een aanvraag doen.

De voorwaarden zijn:
De zorgvrager woont in de gemeente Waadhoeke. 
De mantelzorger verleent langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg. 
De mantelzorger verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen.
Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.  Denk aan: persoonlijke verzorging, psychische begeleiding. 
De mantelzorger wordt niet betaald door de zorgvrager. 
De mantelzorger is 18 jaar of ouder; ben je jonger meld je dan bij De Skûle Welzijn voor een bioscoopbon. 
Per zorgvrager of als mantelzorger kunt u één keer de Mantelzorgwaardering 2020 aanvragen. 

De aanvraag voor de Mantelzorgwaardering kunt u uiterlijk tot 31 december 2020 indienen.

Aanvragen​

De Mantelzorgwaardering 2020 kunt u vanaf de Dag van de Mantelzorg (10 november 2020) aanvragen via het ‘Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2020’. Dit formulier vindt u op de website van gemeente Waadhoeke: www.waadhoeke.nl/mantelzorgwaardering.
Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. De Dienst Noardwest-Fryslân zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt.

Heeft u een vraag of hulp nodig bij het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2020?
Neem dan contact op met het Centrum Mantelzorg Waadhoeke. Bel: 0517-393750 of mail naar: i.veltman@deskule.nl

De Mantelzorgwaardering 2020 kunt u vanaf de Dag van de Mantelzorg (10 november 2020) aanvragen via het ‘Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2020’. Dit formulier vindt u op de website van gemeente Waadhoeke: www.waadhoeke.nl/mantelzorgwaardering . Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. De Dienst Noardwest-Fryslân zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt. Heeft u een vraag of hulp nodig bij het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2020? Neem dan contact op met het Centrum Mantelzorg Waadhoeke. Bel: 0517-393750 of mail naar: i.veltman@deskule.nl