Kinderen met een beperking samen met hun vriendjes naar dezelfde school.

Anneke Lautenbag, oud inwoner van Nij Altoenae, wil graag dat kinderen met een beperking naar dezelfde school kunnen gaan als hun vriendjes.

Anneke zegt hierover:
Ik ben al ruim 10 jaar ondersteuner van kinderen met een meervoudige beperking, zowel thuis als op school. Ik zie en erken hun belemmeringen, maar ik kijk er tegelijkertijd dwars doorheen naar hun mogelijkheden. Die zijn er altijd en daar krijg ik energie van.
Mijn werkwijze: nuchter, betrokken, betrouwbaar en energiek.
Vanuit mijn ervaring weet ik dat kinderen met de grootste ondersteuningsbehoeften niet binnen vooropgezette kaders passen. Zij hebben mensen nodig die goed naar hen als persoon kijken en op basis daarvan de benodigde zorg en onderwijs inrichten.
Ik ben realistisch en nuchter, elk kind heeft een eigen tempo en wijze van leren. Allemaal kunnen ze leren, als wij hun unieke weg van leren ontrafelen. Ik geniet van elk klein stapje op die weg.

Hoe werkt Maatklas:
Onderwijs-zorgplan op maat
Elk kind krijgt een eigen onderwijs-zorgplan op maat. Flexibiliteit hierbinnen is een must, op fysiek ‘mindere’ dagen kan meer zorg nodig zijn, op ‘betere’ dagen meer onderwijs. We zijn op de hoogte van het aanbod aan methodieken en kiezen passende methoden en persoonlijke leerlijnen voor elk kind. Lees verder……….

Hoe kunt u ons helpen?

Financiële bijdrage
Stichting Maatklas maakt geen winst en is voor een deel afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring. Wilt u Maatklas financieel ondersteunen? Voor meer informatie, lees verder………
Ons bankrekeningnummer is NL92TRIO0320131653 t.n.v. Stichting Maatklas.