Bildtse Aardappelweken 2023

Unieke samenwerking met akkerbouwers en kunstenaars, met als doelstelling de consument kennis te laten maken met de moderne akkerbouw (lees aardappelteelt) en promotie van ’t Bildt, waar land en zee in elkaar overlopen, waar luchten het landschap bepalen en waar de bezoeker zowel toeschouwer en genieter is van de vergezichten als ongewild onderdeel wordt van het agrarisch proces.

Om dit doel te bereiken is er een intensieve samenwerking tussen agrariërs en kunstenaars. Theater, film en beeldende kunst worden gebruikt om de agrarische thema’s met de publieke interesses te verbinden, zowel regionaal, landelijk als internationaal.

Lees verder op https://www.bildtseaardappelweken.nl.