1e dorpsvisie voor Nij Altoenae

” ’t Mot ok echt ôns plan worre”
Het is de eerste keer dat het dorpsbelang van Nij Altoenae met een dorpsvisie aan de gang gaat. Ze
pakken het grondig aan en betrekken de inwoners van het dorp waar het kan. De ideeën stromen binnen,als we Katharina Visbeek en Sieb Miedema van Dorpsbelang mogen geloven. “’t Mot ok echt ôns plan
worre,” aldus Sieb. Katharina: “We noeme ’t Nijer Nij Altoenae.”

Elkenien belûke
Ze zochten contact met hun dorpencoördinator Els Hiemstra. Sieb en Katharina zijn blij met de
ondersteuning van de gemeente: “‘t Is dos een groat projekt en we hoeve ’t nou niet allenig te doen. Els is
ôns adfiseur en begelaidt ôns hierin.” Dorpen- en wijkencoördinator Els is op haar beurt zeer te spreken
over de manier waarop Nij Altoenae aan de slag gegaan is. “Se pakke it op in iepen en entûsjaste manier
op. Se belûke elkenien yn it doarp, ek de skoalbern en de keet. Der is in wurkgroep oan de gong om mei-inoar ta in fisy te kommen.”


5-uurtsy
Sieb: “Op ‘t momint binne wij nag in de ‘ideeënfase’. We hewwe ‘n ‘5-uurtsy’ organiseert in ’t dorpshús ‘De
Utwyk’. Bij ‘e burrel komme de meeste ideeën los! En mînsen kinne nou ok fia ôns website ideeën insture of ôns persoanlik anspreke. “ Katharina: “Derna gaan wij alle ideeën goed bekiken en ferwerken. Dat doen we sorgfuldig om de rooie draad der út te halen wat de basis wort fan ôns dorpsfisy. So as befoorbeeld:
wat past bij ôns, wat binne de thema’s? In ‘e jaarfergadering fan 12 april wille wij ‘t weer an ‘e beweuners
foorlêge.”

Inspiratie van andere dorpen
Er zijn ook al concrete projecten naar voren gekomen, zoals een dorpsmoestuin. Daarvoor haalde
dorpsbelang inspiratie bij Oosterbierum. Dorpsbelang Nij Altoenae waardeert ook de dorpenconferenties
die de gemeente organiseert. “’t Is goed om te horen wer at de ândere dorpen met an ‘e gang binne.”

Bron: Nieuwsbrief Waadhoeke aan dorpsbelangen, maart 2019