Welke knelpunten ervaren energiecoöperaties in 2022 en welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn denkbaar?

Energiecoöperaties leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. De coöperatieve beweging in de duurzame energiesector is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid. Waar eerst een groei van het aantal energiecoöperaties te zien was, zien we nu steeds professionelere coöperaties en een gestage groei van het aantal leden. Door deze ontwikkeling houden energiecoöperaties zich bezig met grotere en meer diverse projecten in een steeds complexer wordend speelveld. Daarnaast brengen ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie nieuwe uitdagingen met zich mee.

Wil je het rapport lezen? Klik dan hier.