Waadhoeke eerste Friese gemeente met Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Waadhoeke, die het niet breed hebben, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Daarmee kunnen ze (weer) deelnemen aan sport en cultuur. Waadhoeke is de eerste gemeente in Fryslân die het Volwassenenfonds Sport & Cultuur aanbiedt aan haar inwoners.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor sport of een culturele hobby. In Fryslân gaat het om 50.000 inwoners. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. De gemeente Waadhoeke vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door het Volwassenenfonds aan te bieden draagt de gemeente Waadhoeke actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van deze gemeente.

Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lidmaatschap, lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Het doel van het Volwassenenfonds is dat iedereen kan meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom neemt het fonds de financiële drempels weg.

Wethouder van Participatie, Boukje Tol: “Wij constateren de behoefte bij inwoners om actief mee te kunnen doen. De kosten mogen dan geen belemmering zijn. Voor jeugd tot 18 jaar hebben we het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar nu kan het hele gezin meedoen! Van bewegen en genieten van bijvoorbeeld muziek of toneel voelt iedereen zich beter.“

Hoe werkt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?

Inwoners die leven rond het bestaansminimum, kunnen een aanvraag indienen via een intermediair. Dat kan bij medewerkers van het gebiedsteam, via gebiedsteam@waadhoeke.nl , of bij de buurtsportcoaches van het Beweegteam Waadhoeke, via beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl . Vervolgens wordt de aanvraag getoetst door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wanneer de aanvraag akkoord is, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging.