Stichting Welzijn Ouderen

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de gemeente het  Bildt, onder ander in Nij Altoenae.

De SWO staat voor:

  • ontspanning
  • voorlichting, informatie en advies
  • cursussen
  • persoonlijke ondersteuning (ouderenadviseur)
  • huisbezoekproject

Omdat senioren nogal van elkaar verschillen in mogelijkheden en interesses is er een grote variatie in het aanbod. Voor elk wat wils! U ontdekt de vele mogelijkheden op de website van SWO.


In Nij Altoenae bied SWO verschillende “vaste” activiteiten aan:

Biljarten
in dorpshuis de Utwyk
maandag- woensdag- en donderdagmorgen
tijd: 9.30 – 12.00 uur
dinsdag- en vrijdagmiddag
tijd 13.00 -16.00 uur
in de zomermaanden gesloten

Spelclub
in dorpshuis de Utwyk
maandag
tijd: 14.30 – 16.30 uur
start: 5 september (1x per 14 dagen)

Gymnastiek
plaats: lokaal achter de kerk
maandag
tijd: 10.00 – 10.45 uur
start: 5 september

Breicafé
in dorpshuis de Utwyk
woensdag
tijd: 14.00 – 16.00 uur
start: 7 september (1x per 14 dagen)

Koersbal
in dorpshuis de Utwyk
donderdag
tijd: 14.00-16.00 uur
start: 8 september (1x per 14 dagen)


Daarnaast organiseert SWO bijeenkomsten in dorpshuis de Utwyk. De bijeenkomsten vinden op donderdagmiddag plaats en beginnen om 14:30 uur

De agenda van 2018 ziet er als volgt uit:

8 februari

Mevr. Anneke van der Veen, zij is Casemanager dementie bij thuiszorg Het Friese Land,
 geeft een lezing over: ‘Omgaan met Dementie’.

8 maart

Dhr. Rikus Alberts uit St. Annaparochie gaat een boek bespreken.

Vrijdag 20 april

Dorpsetentsy als afsluiting van het seizoen.