Samen verder richting Lokaal Sportakkoord

Stichting de Waaie, handbalvereniging Jupiter 76, de Skûle, de KNKB, het beweegteam Waadhoeke en de gemeente organiseren donderdag 10 september samen een vervolgbijeenkomst voor het lokaal sportakkoord van Waadhoeke. Tijdens deze bijeenkomst wil de initiatiefgroep (bestaand uit de hierboven genoemde partijen) de acties die per thema zijn gekozen, verder uitwerken. Noteer deze datum vast in uw agenda: 10 september in het MFA Minnertsga! Concept sportakkoord Samen met partners uit de sport, onderwijs, zorg en welzijn ging de initiatiefgroep in februari aan de slag met een lokaal sportakkoord.

Vanwege de coronacrisis konden verdere werksessies in het voorjaar niet doorgaan. Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget van het Rijk, moest echter voor 26 juni een sportakkoord ingediend worden. Op basis van de input van februari is daarom toch een concept lokaal sportakkoord geschreven en ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten. Nu de lockdown voorbij is, nodigt de initiatiefgroep alle partners graag weer uit.

Samen naar een definitief lokaal sportakkoord
Tijdens de eerste sessie met de sportverenigingen en welzijnsorganisaties is al veel informatie opgehaald. Deze input is gebruikt voor het ingediende concept sportakkoord. Dit concept wordt nog aangepast en aangevuld met de input uit de sessies die vanaf donderdag 10 september weer van start gaan. Het streven is om in december 2020 het definitieve lokaal sportakkoord te ondertekenen en daarna te starten met de uitvoering.

Inhoud concept lokaal sportakkoord In een lokaal sportakkoord maken partners uit de sport, onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven als gelijkwaardige partijen afspraken over hoe de ambities en actiepunten uit het nieuwe sportbeleid ‘Waadhoeke beweegt mee’ met elkaar te realiseren. In het concept lokale sportakkoord van Waadhoeke ligt de focus op vijf richtlijnen:

– Sport- en beweegaanbod jeugd
– Kwetsbare doelgroepen
– Vitale verenigingen en positieve sportcultuur
– Sportaccommodaties
– Beweegvriendelijke omgeving​Voor deze richtlijnen zijn doelen opgesteld die samen met 21 partnerorganisaties worden uitgevoerd. Vanaf donderdag 10 september wordt de uitvoering voor de richtlijnen verder uitgewerkt. De initiatiefgroep wordt daarbij begeleid door sportformateur Karin Zwart. Meer informatie of opgeven? Hebt u vragen of wilt u u en/of uw organisatie alvast opgeven voor de sessie van 10 september, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Batteram, beleidsmedewerker Sport van de gemeente Waadhoeke, via (0517) 380 380 of sport@waadhoeke.nl