Onderzoeksmasterstudent Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, Marieke van der Star, schrijft scriptie over verbondenheid met Friesland. In Nederland heeft zij het gebied Noordoost en Noordwest Friesland uitgekozen, waaronder ook Nij Altoenae

Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich verbonden met Friesland?

Op dit moment schrijft Marieke van der Star haar masterscriptie van Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest Friesland. U kunt deelnemen aan het onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin u zich verbonden voelt met Friesland (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen. De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!

Gebruik de volgende link om de vragenlijst in te vullen. https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PR1JyrGEAENXz7