Nijer Nij-Altoenae

Nijer Nij-Altoenae waar komt dat nou vandaan?

De gemeente Waadhoeke stelt subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Plaatselijk Belang Nij-Altoenae e.o. gaat samen met de bewoners aan de slag om ideeën te ontwikkelen voor een nog leuker en Nijer-Nij-Altoenae.

Een spontaan ontstane brainstormgroep heeft ideeën op papier gezet. Wat er bedacht is zie je hieronder.

Zaterdag 16 februari 2020 tijdens het vijfuurtje in Dorpshuis De Utwyk heeft het bestuur van Plaatselijk Belang van gedachten gewisseld met de aanwezige bewoners wat er nog meer leeft voor een Nijer-Nij-Altoenae.

Veel leuke ideeën werden naar voren gebracht. De wandelpaden langs de landerijen tussen Oude- en Nieuwebildtdijk weer openstellen, zodat je weer een leuke wandeling kunt maken. Een gelegenheid/onderdak geven aan jongeren die samen muziek willen maken.

De Schuringaweg veiliger maken en herinrichten zodat het er als een centrum van het dorp gaat uitzien. Onderstaand zoals de Schuringaweg er nu uit ziet:

Onderstaand een impressie, waarbij de weg verschillende soorten bestrating heeft en de straatverlichting er leuker uitziet.

Verder waren er nog ideeën om in de straten banken te plaatsen. Ook een (digitaal) informatiebord waarop de activiteiten in dorp te zien zijn is naar voren gebracht. Ook een volk/schooltuin ten noorden van de basisschool vonden de aanwezigen een goed initiatief.

Het was een erg interessante en inspirerende vijfuurtje in Dorpshuis de Utwyk. Plaatselijk Belang komt zeker met een vervolg. Heb je ideeën voor een nog leuker en Nijer-Nij-Altoenae? Ga er mee naar Plaatselijk Belang of mail het naar info@nij-altoenae.nl.

Idee voor de Schuringaweg richting Nieuwebildtdijk

Schuringaweg zoals er nu uitziet

Simulatie Schuringaweg met aan 1 zijde knotwilgen

Simulatie Schuringaweg met aan 2 zijden knotwilgen