Nijer Nij-Altoenae

Nijer Nij-Altoenae waar komt dat nou vandaan?

Voor de leefbaarheid in Nij-Altoenae e.0. zijn er geregeld leuke ideeën,

Voor het ’t Putstik en ’t kort Morn zou de witte straatlantaarns vervangen kunnen worden door de onderstaande fraaie straatlantaarns. Idee van Dirk Sieme Nanne.

De gemeente Waadhoeke stelt subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Plaatselijk Belang Nij-Altoenae e.o. gaat samen met de bewoners aan de slag om ideeën te ontwikkelen voor een nog leuker en Nijer-Nij-Altoenae.

Paar leuke ideeën: De wandelpaden langs de landerijen tussen Oude- en Nieuwebildtdijk weer openstellen, zodat je weer een leuke wandeling kunt maken. Een gelegenheid/onderdak geven aan jongeren die samen muziek willen maken.

De Schuringaweg veiliger maken en herinrichten zodat het er als een centrum van het dorp gaat uitzien. Onderstaand zoals de Schuringaweg er nu uit ziet:

Onderstaand een impressie, waarbij de weg verschillende soorten bestrating heeft en de straatverlichting er leuker uitziet.

Verder zijn er ideeën om in de straten banken te plaatsen. Ook een (digitaal) informatiebord waarop de activiteiten in dorp te zien zijn is naar voren gebracht. Ook een volk/schooltuin ten noorden van de basisschool is een goed initiatief.

Heb je ideeën voor een nog leuker en Nijer-Nij-Altoenae? Ga er mee naar Plaatselijk Belang of mail het naar info@nij-altoenae.nl.