Ledenvergadering Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o.

Op vrijdag 28 oktober is er om 20.00 uur een ledenvergadering van Plaatselijk belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk.

Onder andere de projectonwikkeling van de nieuwbouw op de ‘ijsbaan’ en de nieuwe buurtbank staan op de agenda.

Interessante onderwerpen, reden genoeg om de vergadering bij te wonen.