Ledenvergadering Plaatselijk belang en Oranje Nationaal

Op 22 maart hebben Plaatselijk Belang en Oranje Nationaal hun jaarlijkse ledenvergadering. De leden, maar ook belangstellenden, kunnen dan met het bestuur van Plaatselijk belang Oude- en Nieuwebildtdijk, Nij Altoenae en het bestuur van Oranje Nationaal overleggen. De agenda volgt later.

De datum 22 maart, kun je alvast in je agenda zetten. De vergadering begint om 20:00 uur in Dorpshuis De Uitwijk.