Jaarvergadering Plaatselijk Belang 31 maart 2023 (inclusief documenten)

Uitnodiging voor de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nij Altoenae en Oude- en Nieuwebildtdijk

Datum            : 31 maart 2023

Plaats            : Dorpshuis De Utwyk, M. Smitstraat 25, Nij Altoenae

Tijdstip           : 20.00 uur

Agenda

 • Opening.
 • Notulen van de ledenvergadering 28 oktober 2022.
 • Jaarverslag Plaatselijk Belang 2022 Louis van der Meer.
 • Mededelingen bestuur.
 • Dorpsvisie.
 • DOM; Dorpen Ontwikkelings Maatschappij.
 • Financieel verslag Plaatselijk Belang 2022 Jasper Wijbenga.
 • Kascontrole. Wytze Koopmans/Siegfrid Kramer.
 • Bestuursverkiezing: aftredend: Sieb Miedema, Eline Stapert. Nieuwe kandidaten: Sietse van der Veen en…
 • Mededelingen Utwyk / Keet / Oranje Nationaal.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Nieuwe bestuursleden gevraagd! Aanmelden kan tot 15 minuten voor de aanvang van de vergadering.

Onderstaande documenten zijn door Plaatselijk Belang aangeleverd:

Klik op ‘Downloaden’ om de leesbaarheid te verbeteren.

www.nij-altoenae.nl

Iedereen is van harte welkom!

Ook als u nog geen lid bent