In kopke waarmte yn kâlde tiden

Het coronavirus heeft bij sommige mensen voor eenzaamheid, zorg en soms zelfs isolement gezorgd. Ondertussen komen de kerstdagen er weer aan. Kerst en gezelligheid horen bij elkaar. Op dit moment is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. De Skûle Welzijn en de gemeente Waadhoeke slaan de handen ineen met een actie voor de kerstdagen. Ze delen koffiekopjes uit en roepen hun inwoners op daarmee een kopje koffie te gaan drinken met een dorps- of buurtgenoot

Met de actie ‘In kopke waarmte yn kâlde tiden’ willen de gemeente en de Skûle binnen de Coronabeperkingen een gebaar maken. Een kopje koffie drinken met iemand in de omgeving, is maar een kleine moeite. Maar kan veel voor iemand betekenen die zich door corona of om een andere reden eenzaam voelt. Met de koffieactie hopen ze wat warmte te brengen in een decembermaand die anders dan anders zal zijn.

Vanaf maandag 7 december zijn de koffiekopjes op te halen bij de deelnemende supermarkten in Waadhoeke. Er zit een kaartje bij waarop staat wat de bedoeling is. De contactgegevens van de Skûle staan er ook op; wanneer men niet weet wie een plezier te doen met een kopje koffie, kan de Skûle misschien helpen. Andersom geldt dat ook; iemand die het fijn vindt als iemand bij hem of haar een kopje koffie komt drinken, kan ook contact opnemen met de Skûle.

Wethouder Boukje Tol: “It binne drege tiden foar wa’t gjin grut netwurk hat en net in soad kontakten. Troch it koronafirus binne wy allegear op ússels oanwiisd. Krekt desimber is de moanne dat wy mei oaren wêze wolle. Wat soe it dêrom moai wêze as wy aanst fierste min kofjekopkes hawwe omdat elk wol efkes mei ien kofjedrinke wol.”

De dorpsbelangen en wijkverenigingen in Waadhoeke zijn gevraagd om ook mee te denken en te doen aan de koffieactie.