Drive through foldermarkt Noardwest op maandag 19 april

De foldermarkt van Bestemming Noardwest kent dit jaar een andere opzet en wordt een heuse drive through foldermarkt. Op maandag 19 april wordt deze markt bij Loonbedrijf Westra BV in Franeker gehouden. In verband met de nog steeds geldende COVID 19-maatregelen is het helaas niet het gebruikelijke netwerkmoment, maar wel geheel coronaproof!

Haal het regiomagazine inclusief inlegvel met updates, (nieuwe) inspiratekaarten, folders van activiteiten voor je gasten op en/of biedt jouw folders en informatie aan je collega’s in Noardwest Fryslân aan. Want met elkaar zorgen we voor de ultieme vakantiebeleving van de gasten aan onze prachtige regio. Door vanuit het gastheerschap te laten zien wat wij met z’n allen organiseren en realiseren om het onze bezoekers van heinde en ver naar de zin te maken.

Meer informatie over het hoe en waar aanleveren van folders en hoe de drive through foldermarkt in zijn werk gaat, staat op de website www.bestemmingnoardwest.nl/foldermarkt-2021
Op de site wordt ook nadere uitleg gegeven over de locatie, het halen en brengen van materiaal en de tijden dat de bijzondere foldermarkt plaatsvindt.
Doe je voordeel met de foldermarkt en breng je toeristische aanbod op orde!

Vragen? Mail de regio Aanjager Wietske Boonstra