Denkt u mee met de Omgevingsvisie van Waadhoeke? Welkom op een van de bijeenkomsten

De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrijft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze gemeente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente samen met u. In een aantal bijeenkomsten in februari 2023 krijgt u de kans om mee te denken.

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie?

Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”

Wat hebben we al gedaan?

We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. In het voorjaar van 2022 hebben we een enquête gehouden, de resultaten vindt u op www.waadhoeke.nl/omgevingswet

.

Denkt en praat u met ons mee? We verwelkomen u graag!

In februari 2023 gaan we op 4 avonden in de gemeente praten met inwoners en ondernemers: 1 februari, 6 februari, 13 februari, 20 februari. Dat doen we aan de hand van onderstaande thema’s: –

In positie; krachtig in de regio (werkgelegenheid en economie)-

Beleven – Genieten tussen wad en stad (een gezonde leefomgeving, toerisme, sport)-

Fijn leven – vitale en veerkrachtige dorpen en wijken! (wonen en voorzieningen)-

Ons landschap – Duurzame oogst voor de toekomst (landbouw en natuur)

Graag tot ziens!

Aanmelden kan via www.waadhoeke.nl/omgevingswet.​

.Daar staan ook de locaties staan waarvoor u zich kunt aanmelden.