Met een ballon Nij-Altoenae en Het Bildt verkennen

Door de positieve ervaringen van de vorige ballonvaarten gaat het in augustus/september opnieuw gebeuren.

World Servants Nij Altoenae/St. Annaparochie organiseren opnieuw ballonvaarten vanaf het sportveld in Nij Altoenae.

Op 31 augustus gaan de ballonnen bij goed weer omhoog. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de ballonvaart uitgesteld naar 7 of 14 september.

De prijs is € 150,00 per persoon. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de projecten van World Servants.

Wil je meevaren? Geef je dan op bij Wim van der Molen. email 06-53724017 of email w.v.d.molen@lont.nl