Succesvolle inspraakavond Duurzaamheid

Dinsdagavond 1 oktober organiseerde de gemeente Waadhoeke een inspraakavond over duurzaamheid. Het dorpshuis in Ried was goed gevuld met betrokken inwoners. Zij konden meepraten aan vijf thematafels: ‘duurzaam ondernemen’, ‘biodiversiteit’, ‘duurzame elektriciteit en warmte’, ‘duurzame gebouwen’ en ‘afval/circulair’. Er is waardevolle input opgehaald die de gemeente verwerkt in de duurzaamheidsagenda.

De gemeente Waadhoeke is bezig met een duurzaamheidsagenda. Hierin staat onder andere hoe we in de toekomst duurzaam kunnen ondernemen, gebouwen energiezuinig kunnen maken, de biodiversiteit versterken en hoe we van afval naar grondstof gaan. Met het woord ‘agenda’ wil de gemeente niet alleen beleid maken, maar ook concrete acties hieraan verbinden. Dus waar willen we heen, wanneer gaan we dat doen en hoe?

Goede informatie gekregen
De gemeente Waadhoeke is erg tevreden over de input die ze kreeg van de aanwezigen. Er werd volop gediscussieerd over mogelijke en onmogelijke oplossingen. Wethouder Jan Dijkstra sloot de avond af: “Wy moatte ús bewust wurde fan de opgave dy’t der leit op it mêd fan duorsumens. En ik haw in soad goede ideeën heard, sa as opslach fan opwekte enerzjy of oare foarmen fan opwek sa as wetterstof. Wat ik foaral heard haw, is gean mei inoar yn petear en nim elkoar mei yn dit ferhaal.”

Tijdens deze bijeenkomst waren ook raadsleden aanwezig. Hun taak was vooral om goed te luisteren, zodat ze straks kunnen controleren of het college de informatie van de inwoners goed verwerkt heeft in de nieuwe duurzaamheidsagenda.