Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o. nodig je uit

Vrijdag 12 april vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom in Dorpshuis De Uitwijk voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o.

Agenda

 1. Opening
 • Notulen van de ledenvergadering 23 maart 2018
 • Mededelingen bestuur;

-Stand van zaken pannekooi…

-WhatsApp buurtpreventie

-Kunstwerk Potatoes go Wild

-De Keet

 • Jaarverslag Plaatselijk Belang 2018
 • Financieel verslag Plaatselijk Belang 2018
 • Kascontrole
 • Mededelingen Utwyk
 • Bestuursverkiezing:

Aftredend: ..

Nieuwe kandidaat:

De mogelijkheid bestaat om tenminste uiterlijk drie dagen voor de jaarvergadering kandidaten te nomineren bij Plaatselijk Belang

 • Dorpsvisie Nijer Nij Altoenae
 1. Bezoek van de wijkagent Timo Kloosterman
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Iedereen is van harte welkom!

Ook als u nog geen lid bent