Vernieling speeltuin


Helaas moest rond het weekend van 2 en 3 maart jongsleden het speelhuisje (zie foto’s) in onze gezamenlijke speeltuin bij dorpshuis De Utwyk het ontgelden.

Het vernielde speelhuisje in de speeltuin

Het huisje is grotendeels vernield. Daarbij is rond hetzelfde weekend het fietsenhok en een fiets bij school ook onder handen genomen, wat wij erg betreuren. Andere kinderen die graag gebruik maken van de speeltuin zijn hier nu de dupe van en daarnaast heeft een kindje geen fiets meer om op te fietsen.

Dus mocht iemand iets gezien of gehoord hebben wat ons verder kan helpen, zouden wij het erg op prijs stellen als dit gemeld wordt bij het Plaatselijk Belang. Het emailadres is plaatselijkbelang@nij-altoenae.nl.

Indien nodig zullen wij vervolgstappen ondernemen. Uiteraard gaat Plaatselijk Belang discreet om met uw gegevens.

Of u mag het ook direct bij de politie melden indien u dit liever wenst: 0900-8844. Alvast bedankt voor uw hulp!