Zaterdag 16 februari – vijfuurtje met ideeën voor een ‘Nijer’ Nij Altoenae

Plaatselijk Belang gaat met jou / u in gesprek.

16 februari vanaf 17:00 uur in Dorpshuis De Utwyk

De gemeente Waadhoeke stelt geld beschikbaar om leefbaarheidsprojecten in de dorpen te financieren.

Daar willen we natuurlijk gebruik van maken.

Kom met je ideeën naar De Utwyk.

Hoe kunnen we Nij Altoenae nog leuker en gezelliger maken? Voor huidige en toekomstige bewoners?

Wat zou jij graag nog in het dorp verbetert of aangebracht zien? Voor de jeugd of senioren?

Hoe meer ideeën, hoe beter.

Plaatselijk Belang heeft de koffie en thee klaar.