Stichting Welzijn Ouderen

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt , meestal SWO genoemd, is een kleine zelfstandige stichting en al meer dan 40 jaar werkzaam in de voormalige gemeente het  Bildt en de huidige gemeente Waadhoeke, onder ander in Nij Altoenae.

De SWO staat voor:

  • ontspanning
  • voorlichting, informatie en advies
  • cursussen
  • persoonlijke ondersteuning (ouderenadviseur)
  • huisbezoekproject

Omdat senioren nogal van elkaar verschillen in mogelijkheden en interesses is er een grote variatie in het aanbod. Voor elk wat wils! U ontdekt de vele mogelijkheden op de website van SWO.


In Nij Altoenae bied SWO verschillende “vaste” activiteiten aan:

Biljarten
in dorpshuis de Utwyk
maandag- en donderdagmorgen
tijd: 9.30 – 12.00 uur
dinsdagmiddag

in de zomermaanden gesloten

Gymnastiek
plaats: Dorpshuis De Utwyk
maandag
tijd: 10.00 – 10.45 uur
start: 5 september 2022

Breicafé
in dorpshuis de Utwyk
woensdag
tijd: 14.00 – 16.00 uur
start: 14 september 2022 (1x per 14 dagen)


Daarnaast organiseert SWO bijeenkomsten in dorpshuis de Utwyk. De bijeenkomsten vinden op donderdagmiddag plaats en beginnen om 14:30 uur. Het begint op 29 september 2022.