Oranje Nationaal

Oranje Nationaal is waarschijnlijk na de 2e wereldoorlog, zoals op zoveel plaatsen in die tijd, opgericht in Nij Altoenae. Hierna was het waarschijnlijk wat doodgebloed. De eerste notulen die nog bewaard zijn, zijn van 1962, toen de vereniging nieuw leven ingeblazen kreeg op initiatief van de heren Siebren Haarsma, Tj. De Jong, Y. de Haan, Jan Loonstra en Sj. Ferwerda. In het begin waren er vooral financiële zorgen, maar toch werd er in 1963 weer voor het eerst een feest gehouden; een optocht en volksspelen, met als speciale attractie kuipjesteken en skilopen. Hierna werd er om de twee jaar een feest georganiseerd, met  middags volksspelen en avonds een film. Ook werden er wel oriëntatieritten uitgezet voor auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen. Deelname was er wel: in 1965 deden er maar liefst 450 mensen mee aan de volksspelen. Die avond was er een filmvertoning in de kerk, met muzikale begeleiding van het orkest “de Starfighters”. Na afloop was er koffie en koek in het lokaal.

In 1977 was er voor het eerst een dorpsfeest van twee dagen. Vrijdagavond kwam er een discotheek in de tent, waarna op zaterdag de volksspelen werden gehouden. De volgende uitbreiding was in 1979, met een –ingehuurd- toneelstuk op zaterdagavond in een grote gehuurde tent. Dit zou nog enkele keren gebeuren. In 1981 speelde het beroemde gezelschap van Tetman de Vries zelfs in Nij Altoenae.

Rients Leijstra bezorgde vanaf 1991 Nij Altoenae verscheidene malen een mooie zaterdagavond met een door spelers uit het dorp uitgevoerde toneelstukken, met duo Nooitgedacht als vast huisorkest. Later kwam de playbackshow op vrijdagavond, wat ook jaren een volle tent opleverde.

Tegenwoordig is er in Nij Altoenae jaarlijks een dorpsfeest; het ene jaar een tweedaags feest met een grote tent, het andere jaar een “kleintje dorpsfeest” van een dag. In 2015 verzorgden Adriaan Stap en Hinke Leistra, na enkele jaren zonder, weer een toneelstuk met spelers uit het dorp en omgeving in de tent, hetgeen zeer succesvol was. De zaterdagmiddag hierna was ook wat anders; in plaats van de gebruikelijke en nog altijd populaire zeskamp op het sportveld werd er een Drekrace gehouden, een parcours rondom het dorp, door sloten en over het bouwland, met overal hindernissen.

Oranje Nationaal Nij Altoenae, Oude- en Nieuwe Bildtdijk, zoals de vereniging officieel heet, is een springlevende vereniging, met een groot ledenbestand. Dit dankzij de in het begin van dit schrijven genoemde heren, die, ondanks een moeizame start, toch doorgegaan zijn met het organiseren van feesten in Nij Altoenae.

  

In februari 2020 zijn Jeroen Drijfhout, Nijnke Nieuwhof en Foppe Erret de Vries in het bestuur gekozen. Daarnaast zitten Wytze Koopmans, Aukje Drijfhout, Ronald Meijer, Klaas-Jan Beimers en Gerard Minnema in het bestuur.