Klaas Dijkstra neemt afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk.

Vrijdagavond 23 maart kon het bestuur van Plaatselijke belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk een groot aantal leden in een goed gevulde zaal van Dorpshuis De Utwyk verwelkomen. 

De grote belangstelling van de leden had zeker ook te maken met de interessante agendapunten. Eén van de agendapunten was het ontwerp van het kunstwerk dat komt op het kruispunt Oudebildtdijk en de Stadhoudersweg. Adriaan Stap heeft een schets gemaakt en aan de hand hiervan is een ontwerp gemaakt. Het ontwerp van het kunstwerk in de vorm van de voormalige gemeente Het Bildt, kreeg veel lof en waardering van de leden. In de loop van 2018 zal het kunstwerk geplaatst worden.

De omheining om de oude tennisbaan is weggehaald. De tennisbaan wordt omgetoverd naar een pannakooi. De benodigde onderdelen zijn aangeschaft en zullen met een aantal vrijwilligers worden geplaatst.

De Energiecorporatie Nij Altoenae e.o. is er in geslaagd om het eerste gedeelte zonnepanelen te plaatsen op de loods van Dirk Swart aan de Oudebildtdijk. Met deze panelen wordt 1/3 van het verbruik van Nij Altoenae m.b.v. zonnepanelen opgewekt. Het bestuur van de Energiecorporatie heeft de ambitie om het totale energieverbruik op te wekken met zonnepanelen. Het is de bedoeling om op nog een aantal daken zonnepanelen te leggen. Op 7 april zal het zonnedak officieel worden geopend. Vragen over alternatieve energiebronnen of over de afname van zonnepanelen, informeer bij de bestuursleden van de Energiecorporatie naar de mogelijkheden. 

Klaas Dijkstra is bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Plaatselijk belang. De mooie woorden van secretaresse Inge ten Hoorn waren voor Klaas zo ontroerend, dat de goed bespraakte voorzitter even geen woorden kon vinden.

Jasper Wijbenga van de Oudebildtdijk heeft met een hartelijk applaus zitting genomen in het bestuur van Plaatselijk Belang.

Bij de vergadering van ook de heer R. Dijkstra namens de gemeente Waadhoeke aanwezig. De heer Dijkstra is dorpencoórdinator en onderhoudt het contact tussen de dorpsbelangen en de gemeente. Ook als dorpsbewoner kun je vragen aan de heer Dijkstra stellen. Zijn emailadres is r.dijkstra@waadhoeke.nl.

Jeroen Drijfhout heeft met een aantal medewerkers ervoor gezorgd dat er tijdig voldoende water op de ijsbaan was. De kinderen hebben er tijdens het korte wintertje een mooi rondje op kunnen schaatsen. Jeroen werd hier hartelijk voor bedankt.

Pieter de Grijs heeft ervoor gezorgd dat alle vrijwilligers de cursus Reanimatie konden volgen. Ook heeft Pieter het onderhoud aan de AED gesponsord. Pieter is hiervoor bedankt.

De voorzitter bedankte de aanwezigen hartelijk voor de inbreng.

 

Besproken bescheiden:

180323 Financieel overzicht PL 2017

170331 Notulen ledenvergadering 2017

Jaarverslag 2017